Alla vinner på samarbete i byggbranschen
AVTAL 2017 2017-02-24

Alla vinner på samarbete i byggbranschen

Vi behöver en attraktiv och inkluderande byggbransch, skriver bland andra Pernilla Irewährn, chef Sveriges Byggindustrier Uddevalla, i en debattreplik till Byggnads.

Det gläder oss att vi gemensamt verkar för att genomföra årets avtalsförhandlingar i samförståndsanda. Vi är övertygade om att den signalen kanske kan få många byggföretag som idag har valt bort kollektivavtalet att faktiskt överväga att teckna ett.

Precis som Tomas Emanuelsson och Johan Lindholm säger, har parterna suttit ned runt förhandlingsbordet många gånger under åren och steg för steg, filat fram ett kollektivavtal som ger medarbetarna i byggbolag en avtalspension, försäkringar, ett trygghetssystem vid arbetsskador eller vid omställning, ordnings- och skyddsregler, tillgång till arbetskläder, permissionsregler, rese- och traktamentsregler, företagshälsovård samt reglerade och tydliga ersättningsnivåer.

Vår största gemensamma utmaning är nu att få den tredjedel av byggbolagen och därmed cirka 40 procent av byggnadsarbetarna som inte omfattas av kollektivavtalen, att tänka om och inse vilka fördelar ett gemensamt kollektivavtal ger. Ett avtal som dessutom innehåller villkor som ska gälla även för byggnadsarbetare som kommer till Sverige för att arbeta.

Vår målsättning för alla tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla och göra kollektivavtalen än mer attraktiva. Detta är viktigt för att trygga byggjobben, för att skapa mer ordning och reda på arbetsplatserna och för att fler skall vilja arbeta i bygg- och installationssektorn.

På samma sätt som en byggarbetsplats bara kan fungera om alla samarbetar gäller det även för branschen som helhet.

Då vi parter i Fyrbodal har ett bra lokalt samarbetsklimat på en rad områden finns alla förutsättningar för en lugn avtalsrörelse utan konflikter. Detta gynnar branschen då vi varken har tid eller råd med en konflikt nu när det finns ett stort behov av nya bostäder runt om i landet. Vi behöver en attraktiv och inkluderande byggbransch för att locka nya medarbetare och öka byggandet.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har en gemensam målsättning att värna om kollektivavtalet för branschens bästa.

Ingvar Lindsta
Stenab

Peter Johansson
Sjuntorps Bygg AB

Tommy Ekberg
Tekbergs Bygg AB

Pernilla Irewährn
Chef Sveriges Byggindustrier Fyrbodal

Läs originalartikeln hos Bohusläningen

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Vinjett_avtal17.png