Aktiva åtgärder kan få effekt, men då krävs kreativitet
Paula Lejonkula, expert mångfaldsfrågor Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
Mångfald & jämställdhet 2016-06-22

Aktiva åtgärder kan få effekt, men då krävs kreativitet

Det är snart åtta år sedan den nya diskrimineringslagen trädde i kraft. Sedan dess har frågan om det förebyggande arbetet, så kallade aktiva åtgärder, utretts. Riksdagen har nu tagit beslut om att utvidga reglerna till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder. 

– Riksdagens beslut om att utvidga diskrimineringslagen är välkommet. Det blir mer begripligt och konsekvent. Mer oroande är att de nya reglerna fokuserar mer på formalia än på innehåll och önskad effekt. Vi är rädda för att det som skulle kunna vara ett stöd för byggbranschen att uppnå mer mångfald och inkludering istället kan bli ett hinder, säger Paula Lejonkula, expert mångfaldsfrågor Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier hoppas att Diskrimineringsombudsmannen utvecklar bra och tydliga riktlinjer, att regeringen tillsätter resurser för information till de som ska följa lagen och att tillsyn av reglerna fokuserar mer på innehåll än form.  

– Annars kan effekten bli att tid som i dag läggs på förändringsskapande åtgärder istället måste läggas på att uppfylla lagens formkrav, menar Paula Lejonkula.

Med bra information, riktlinjer och tillsyn kan en bristfällig lagstiftning kompenseras och vi kan få den önskade effekten – ett mer jämlikt samhälle till nytta för både näringsliv, individer och offentlig sektor.

De nya reglerna om aktiva åtgärder träder i kraft 1 januari 2017.

Länk till riksdagens beslut

skriv ut
epost
Share
skriv ut