agendaforbostadsbyggande.png
Bostäder & Infrastruktur 2014-11-20

Agenda för bostadsbyggande

I en ny skrift presenterar Sveriges Byggindustrier de åtgärder som politiker bör driva för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå ett ökat bostadsbyggande. Det är åtgärder som krävs för att människor ska kunna förverkliga sina mål inom arbete, utbildning och familj eller för att slå sig till ro.

Åtgärderna kräver lagändringar och måste därför hanteras på det politiska planet. Samtliga åtgärdsförslag är fullt genomförbara. Det som krävs är politisk enighet samt ett genuint intresse för dessa sakfrågor och dess roll i samhällsbyggandets maskineri. Om reformerna uteblir eller reduceras kommer de att påverka byggandet och tillväxten i samhället negativt.

Mer information

Läs mer och beställ

skriv ut
epost
Share
skriv ut

agenda_for_bostadsbyggande.png