Affärsnytt

2017-04-25

Nya vägledningstexter om BBR och EKS

Boverket har i dag lanserat drygt 100 nya vägledningstexter om BBR och EKS på PBL kunskapsbanken, Boverkets digitala handbok för tillämpning av Plan- och bygglagen. Vägledningstexterna berör bl.a. tillgänglighet, brandskydd, energi och konstruktion. Många av vägledningstexterna kompletteras med förklarande illustrationer och även flikar som kan fällas ut så att man kan läsa hela regeltexten som är kopplad till vägledningen.  

Läs mer
2017-04-06

Ny ISO-standard för affärsrelationer i samverkan

BSI (British Standards Institute) föreslog för några år sedan att deras standard BS 11000 Collaborative business relationship management skulle göras om till en ISO-standard. I Sveriges tillsattes därför en svensk kommitté (TK 593) som skulle spegla projektkommittén hos ISO. ISO-kommittén har haft som jobb att göra om BS 11000 till en ISO-standard. 

Läs mer
2017-04-05

Sms-konversation fällde avgörandet

En entreprenör väckte talan mot en fastighetsägare för att få ersättning för arbete med att montera kantelement runt husgrund och garage som entreprenören påstod ha utfört enligt ett muntligt avtal mellan parterna. Fastighetsägaren bestred talan med hänvisning till att det inte hade träffats ett avtal mellan parterna och att entreprenören inte heller utfört det påstådda arbetet. 

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Affärsnytt