Affärsavtalsgruppen

Affärsavtalsgruppen inom Sveriges Byggindustrier är en fristående arbetsgrupp bestående av personer med inköpserfarenhet som arbetar i Sveriges Byggindustriers medlemsföretag eller till BI knutna branschorganisationer. Gruppen arbetar med affärsavtalsfrågor knutna till våra standardavtal AB 04, ABT 06, AB U07/ABT-U07, ABM 07 och ABK 09; samt de branschspecifika tillägg som finns till dessa avtal. 

Mål

 • Verka för enkla, tydliga och rimliga affärsavtal för inköp och försäljning av entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster.
 • Löpande bevaka och diskutera lagstiftning och annan rättsutveckling som berör BI:s medlemsföretags affärsverksamhet och affärsavtal.
 • Löpande och vid behov revidera de affärsavtal rörande entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster som BI tecknat med andra intresseorganisationer.
 • Utgöra utskott och remissinstans för BI i affärsavtalsfrågor.
 • Uppträda som ett forum för samverkan avseende affärsavtalsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn.

Ledamöter 2017/2018

 • Mikael Bennarp, FEAB ABIS Isolerproffs AB
 • Christer Blomberg, JM AB
 • Leena Haabma Hintze, Swedish Rental 
 • Magnus Sneen, Skanska Sverige AB 
 • Olof Johnson, BI, ordförande
 • Mats Norberg, NCC Construction AB
 • Åke Andersson, Peab Anläggning AB
 • Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier/Specialföretagen 
 • Peter Söderlund, Active Bygg AB
 • Sofia Gunnarsson, Sveriges Byggindustrier, sekreterare

Kontakt

Vid frågor som rör Affärsavtalsgruppens arbete, kontakta gruppens ordförande Olof Johnson eller sekreterare Sofia Gunnarsson.

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER