Affärsavtal & entreprenadjuridik

Vi hjälper våra medlemsföretag på flera sätt. Klicka på bilden för att få veta mer.


Nyheter
2019-06-25

Revidering av AB och ABT på väg i mål

Just nu pågår revideringen av branschens affärsavtal AB 04 och ABT 06. Revideringen har pågått sedan 2016. Sveriges Byggindustriers chefsjurist Olof Johnson berättar här om arbetet med de nya affärsavtalen; som förväntas vara klara för lansering under 2020. 

Läs mer
2019-04-02

ABSE 2002 har reviderats och blivit STÄLLNING 19

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Ställningsentreprenörerna, STIB, reviderat det branschspecifika tillägget ABSE 2002. Det nya branschspecifika tillägget heter nu STÄLLNING 19. Tillägget är främst utformat efter utförandeentreprenader där AB-U 07 och därmed AB 04 utgör avtalsinnehåll men kan användas vid totalentreprenader där ABT-U 07 och ABT 06 utgör avtalsinnehåll. Skulle parterna av någon anledning överenskomma att ABT-U 07 och därmed också ABT 06 ska gälla för det enskilda projektet men också STÄLLNING 19, är det viktigt att på lämpligt sätt hänvisa till bakomliggande standardavtal ABT-U 07 och ABT 06. Sveriges Byggindustrier rekommenderar följande skrivning vid totalentreprenader ”I övrigt  gäller STÄLLNING 19 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i alla tillämpliga delar istället för AB-U 07 och AB 04”.

Läs mer
2019-03-12

Boken som hjälper dig med entreprenadjuridik

300 frågor och svar om entreprenadjuridik är boken som sammanställer frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier, svarar på 3 snabba om den nya boken.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut