Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

BI Affärsavtals viktigaste uppgift är att genom rådgivning och kursverksamhet förmedla kunskap om byggbranschens affärsavtal. Eftersom vi har medverkat vid framtagandet av alla viktiga standardavtal och har vår dagliga gärning i byggindustrin, har vi unika förutsättningar att bistå medlemsföretagen. 

Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister håller en rad olika entreprenadjuridiska kurser. Det handlar om allt från grund- och fortsättningskurser i entreprenadjuridik till specialkurser i inköpsjuridik, upphandling och konsumententreprenader etc. Utöver utannonserade kurser, som riktar sig till alla som är intresserade, tillhandahålls också företagsinterna kurser med betoning på de områden som företaget är intresserat av. Kursverksamhet bedrivs antingen direkt i företagen eller inom ramen för Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet Entreprenörsskolan.

Mer information om våra tjänster finns på medlemswebben ByggPlatsen (inloggning krävs)

Nyheter
2019-01-28

Partnering sparar miljarder åt svenska skattebetalare

Under 2017 köpte svenska kommuner, landsting och andra offentliga aktörer varor och tjänster för mer än 1 000 miljarder kronor – vilket motsvarar drygt 25 procent av Sveriges BNP. Byggbranschen dominerar, med omkring 125 miljarder kronor av inköpen.

Läs mer
2018-11-29

Stora brister i kommunernas upphandlingar

Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar inte delas upp, men ofta följs inte lagen. Det visar en ny kartläggning som Konkurrensverket gjort, och som redovisas i rapporten ”Dela upp eller motivera i upphandlingen”.

Läs mer
2018-09-28

Golvpriser otillåtna enligt LOU

Två kommunala bostadsbolag genomförde en upphandling av måleriarbeten. I upphandlingen skulle de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden antas. Timarvodet var ett av flera utvärderingskriterier. Anbud med timarvoden som var lägre än 350 kronor ansågs oskäligt låga och skulle enligt entreprenadföreskrifterna förkastas. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

ejuristerna.png

Fråga juristerna - våra entreprenadjurister svarar på frågor i Tidningen Byggindustrin


PBL kunskapsbanken


200-fragor-omslag.png

200 frågor om entreprenadjuridik
Läs mer och beställ


KONTAKT

Olof Johnson, chefsjurist
Rakel Frölich, entreprenadjurist
Sofia Gunnarsson, entreprenadjurist

blad_mini.png

Information om BI Affärsavtal och våra tjänster