Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

BI Affärsavtals viktigaste uppgift är att genom rådgivning och kursverksamhet förmedla kunskap om byggbranschens affärsavtal. Eftersom vi har medverkat vid framtagandet av alla viktiga standardavtal och har vår dagliga gärning i byggindustrin, har vi unika förutsättningar att bistå medlemsföretagen. 

Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister håller en rad olika entreprenadjuridiska kurser. Det handlar om allt från grund- och fortsättningskurser i entreprenadjuridik till specialkurser i inköpsjuridik, upphandling och konsumententreprenader etc. Utöver utannonserade kurser, som riktar sig till alla som är intresserade, tillhandahålls också företagsinterna kurser med betoning på de områden som företaget är intresserat av. Kursverksamhet bedrivs antingen direkt i företagen eller inom ramen för Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet Entreprenörsskolan.

Mer information om våra tjänster finns på medlemswebben ByggPlatsen (inloggning krävs)

Nyheter
2018-04-12

Hävt avtal kan inte kompenseras genom slutavräkning

MEAB hade beställt ett s.k. småhus med totalentreprenad av Anebyhus, men sedan inte ställt säkerhet i enlighet med avtalet. Detta gav Anebyhus rätt att häva avtalet, men inte att få ersättning genom slutavräkningsregeln i 6 kap. 11 § ABT 06. 

Läs mer
2018-04-10

Vem ska visa att ett anbud är onormalt lågt?

Vilken part som ska kunna visa att ett anbud är onormalt lågt tycks variera beroende på vem som gör gällande att så skulle vara fallet…

Läs mer
2018-04-05

Inte lämpligt tvinga entreprenör att arbeta eller betala vite om 200.000 kr

En fastighetsägare och en entreprenör ingick ett avtal om totalentreprenad som hänvisade till ABT 06 samt till vissa tilläggsvillkor. Enligt avtalet skulle entreprenören projektera och utföra ombyggnation av ett vindsutrymme så att detta omvandlades till fyra vindsvåningar. Arbetet påbörjades men avbröts i förtid sommaren 2017. Parterna är oense om hur och varför.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

ejuristerna.png

Fråga juristerna - våra entreprenadjurister svarar på frågor i Tidningen Byggindustrin


PBL kunskapsbanken


200-fragor-omslag.png

200 frågor om entreprenadjuridik
Läs mer och beställ


KONTAKT

Olof Johnson, chefsjurist
Sofia Gunnarsson, entreprenadjurist
Maria Hemmingsson, entreprenadjurist
Carina Utterström Mace, entreprenadjurist

affavtal_presentation_2017.png

Information om BI Affärsavtal 
och våra tjänster


TWITTER