Rapporter från Sveriges Byggindustriers forskningsprogram

Sveriges Byggindustrier har, som en del av det branschgemensamma utvecklingsprojektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass, skapat ett forskningsnätverk där det idag drivs projekt i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, Uppsala universitet och Handelshögskolorna i Oslo och Stockholm. Målet är att förändra arbetssätten och visa att byggbranschen är en modern bransch i framåtskridande. 

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER