Välkommen till Almedalen 2-9 juli! Läs vårt program här.
Den 9 juni stod Sveriges Byggindustrier som värd för FIEC:s (European Construction Industry Federation) årliga konferens. Temat var sund konkurrens på EU:s inre marknad, vilket diskuterades av byggarbetsgivarförbund, myndigheter och intresseorganisationer 2017-06-15

Sveriges Byggindustrier värd för europeisk byggkonferens

Den 9 juni stod Sveriges Byggindustrier som värd för FIEC:s (European Construction Industry Federation) årliga konferens. Temat var sund konkurrens på EU:s inre marknad, vilket diskuterades av byggarbetsgivarförbund, myndigheter och intresseorganisationer. Arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson var en av huvudtalarna

LÄS MER
Rensa studentflaken och byggbranschen från sexism, skriver Johan Lindholm, Mats Åkerlind och Lars Bergqvist på SvD Debatt. 2017-06-14

”Rensa studentflaken och byggbranschen från sexism”

Studenttider förknippas vanligtvis med känslor av framtidshopp och glädje. Runt om i Sverige har tusentals killar och tjejer tagit studenten, samlats på studentflak och sjungit ut sin glädje. Därför blir den senaste veckans rapportering om sexistiska banderoller på olika studentflak extra nedslående, skriver Johan Lindholm, Mats Åkerlind och Lars Bergqvist på SvD Debatt

LÄS MER
Vi måste få fler att söka byggutbildningarna. Det är viktigt att öka medvetenheten om vilka möjligheter som finns, säger Senja Ljung, ordförande i Sveriges Byggindustriers SME-utskott. 2017-06-08

Kompetensförsörjning viktigast för SME-företagen

I maj valdes Senja Ljung till ny ordförande i Sveriges Byggindustriers utskott för små- och medelstora företag, SME-utskottet. En av de allra viktigaste frågorna för SME-utskottet att driva framöver är kompetensförsörjning. För precis som i branschen som helhet saknas det i dag tillräckligt med personal

LÄS MER
Enligt Sveriges Byggindustriers årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. 2017-06-01

Var färre ROT-jobb en del av affärsplanen, Stefan Löfven?

Trots högkonjunkturen ökar konkurserna i byggindustrin. Nya siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna är 17 procent fler jämfört med förra året. En stor anledning är det försämrade ROT-avdraget

LÄS MER
Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial
2017-06-20

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial

Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnation är stor – och därmed också möjligheten att återanvända begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal projektpartners, däribland Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
Använd alltid Hantverkarformuläret när du köper eller säljer byggtjänster privat.
2017-06-19

Så undviker du konflikter vid hemmabygget

Vid alla byggprojekt måste parterna först komma överens om vad som ska göras, när det ska vara klart och vad det kommer att kosta. Detta är viktigt för både stora och små jobb. Du måste också ha klart för dig hur du ska hantera förseningar och andra avbrott etc

LÄS MER
Den 2 juni genomförde MarCon gruppen AB en samövning vid Hallands Hamnar i Halmstad tillsammans med Räddningstjänstens dykare.
2017-06-14

Bloggat: Övning räddar liv!

Den 2 juni genomförde MarCon gruppen AB en samövning vid Hallands Hamnar i Halmstad tillsammans med Räddningstjänstens dykare. Scenariot var att en av företagets dykare hade fastnat i samband med ett armeringsjobb under ytan och kort därefter signalerat luftstopp

LÄS MER
Ökad konkursrisk för små byggföretag
2017-06-13

Ökad konkursrisk för små byggföretag

Det är full fart i byggindustrin men ändå ser vi en ökning av konkurserna

LÄS MER
2017-06-09

Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler

Regeringen överlämnade den 8 juni 2017 den slutliga lagrådsremissen avseende förslaget till förändrade 3:12-regler till Lagrådet

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK