Så kan vi bygga mer bostäder och infrastruktur
Politikerna bär skulden för krisen – inte byggföretagen 2016-08-06

Politikerna bär skulden för krisen – inte byggföretagen

Bostadssamtalen behöver återupptas. Det är inte meningsfullt att i debatten skjuta på enskilda aktörer eller enskilda frågor som etappindelning av byggprojekt. För att lösa bostadskrisen krävs en politik som bland annat skapar rörlighet på bostadsmarknaden och som effektiviserar planprocessen, skriver Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, på DN Debatt

LÄS MER
Hälften av alla bostäder i detaljplan överklagas 2016-08-01

Hälften av alla bostäder i detaljplan överklagas

Sveriges Byggindustrier konstaterar att omfattningen och betydelsen av överklagade detaljplaner för bostadsbyggandet är stor. I ett nyligen framlagt examensarbete på KTH av Gustaf Davidsson framkommer att 5.000 av 10.000 planerade bostäder berördes av överklaganden. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes

LÄS MER
LÅGAN-programmet får fortsatt stöd 2016-07-08

LÅGAN-programmet får fortsatt stöd

Energimyndigheten har beslutat att finansiera en ny etapp av LÅGAN-programmet (Program för byggnader med mycket låg energianvändning). Sveriges Byggindustrier har beviljats stöd om 4,1 miljon kronor eller 50 procent av kostnaderna under tiden september 2016 till och med december 2018

LÄS MER
Långsiktiga incitament bättre än investeringsstöd 2016-07-01

Långsiktiga incitament bättre än investeringsstöd

Regeringen har beslutat att 1 miljard kronor ska gå till investeringsstöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder samt upprustning av utemiljön i områden med socioekonomiska utmaningar. Sveriges Byggindustrier håller med om att takten behöver öka när det gäller upprustning och energieffektivisering , men är kritiska till investeringsstöd som metod

LÄS MER
Hur utnyttjas rätten till överklagande av detaljplaner – och vilka konsekvenser får den?
2016-08-19

Hur utnyttjas rätten till överklagande av detaljplaner – och vilka konsekvenser får den?

Seminarium i Stockholm den 7 september. Gustaf Davidsson presenterar sitt examensarbete Överklagade detaljplaner i praktiken

LÄS MER
Det går bra för Povel
2016-08-04

Det går bra för Povel

Det har aldrig varit så många företag som vill bli Povelföretag och vi har haft inte mindre än fyra nya grupper med småföretag i gång under våren och planerar för ytterligare tre grupper efter semestern. Dessutom har vi ett antal större företag som genomför Povel företagsinternt

LÄS MER
2016-07-08

HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans

LÄS MER
Tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner
2016-07-01

Tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner

Sommaren är här och många privatpersoner vill passa på att renovera och se om sitt hus. En god dialog är A och O för ett lyckat projekt. Därför har vi tagit fram tips och råd till dig som utför arbete åt privatpersoner, bl.a. en helt ny frågelista

LÄS MER
Ris och ros till Miljömålsberedningen
2016-06-22

Ris och ros till Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen har i dag lämnat sitt slutbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” med förslag på hur Sverige ska kunna bli klimatneutrala 2045. Fokus är framförallt på transporter, där den största klimatutmaningen finns, men förslag presenteras även för att minska klimatpåverkan från bostäder, lokaler och byggande

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK