styrelsen2018.png 2018-05-17

Svante Hagman omvald till ordförande för Sveriges Byggindustrier

På årets Byggstämma omvaldes Svante Hagman, NCC AB, till förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Till vice ordförande omvaldes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar'n i Skåne AB

LÄS MER
webbutb17_448.png 2018-04-26

Webbutbildningen nu på engelska och polska

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige

LÄS MER
2018-05-17

Ändrade stadgar antagna

Den 17 maj samlades 82 ombud till Byggstämma i Göteborg. Bland annat fattades ett beslut om ändrade stadgar för Sveriges Byggindustrier

LÄS MER
2018-05-08

Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar

LÄS MER
2018-05-07

Ny webbutbildning om Boverkets byggregler

Boverkets PBL Kompetens har tagit fram en webbutbildning med introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande

LÄS MER
2018-05-07

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar

LÄS MER

MEDLEM17.png

BYGGSEMESTER2018.png

eskolan17.png

STANDARDAVTAL.png

WEBBSHOP.png

KALENDARIUM.png

dataskyddutansiffra.png


Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

KANSLI.png