Fråga RÅDGIVNINGEN måndag-fredag 9-16
Ett hållbart byggande
Hur ska vi nå upp till 700 000 bostäder 2025?
Välkommet beslut från riksdagen om offentlig upphandling 2016-12-02

Välkommet beslut från riksdagen om offentlig upphandling

– Det är bra att riksdagen äntligen röstat ja till upphandlingslagarna och den motion som allianspartierna lagt fram. Regeringens ursprungliga förslag var inte bra eftersom det är arbetsmarknadens parter och ytterst Arbetsdomstolen som ska tolka våra kollektivavtal, inte upphandlande myndigheter. Det säger Sveriges Byggindustriers chefsjurist Olof Johnson

LÄS MER
Tummen upp för forskningspropositionen 2016-11-28

Tummen upp för forskningspropositionen

Den forskningsproposition som i dag presenterades av regeringen innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering och bostadspolitik nämns som viktiga områden

LÄS MER
Byggbranschens parter lämnar intresseanmälan för trepartssamtal med regeringen 2016-11-16

Byggbranschens parter lämnar intresseanmälan för trepartssamtal med regeringen

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna lämnar idag in en intresseanmälan för att delta i trepartssamtal med regeringen kring kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Byggbranschen har idag stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Beräkningar visar att vi är i behov av över 40 000 yrkesarbetare för att klara de åldersavgångar vi har framöver

LÄS MER
Påverkansarbete som gav resultat 2016-11-15

Påverkansarbete som gav resultat

När Boverket ville ändra BBR (Boverkets byggregler) och skriva att kommuner ska kunna välja om BBR-kraven på energianvändningen i nya byggnader ska verifieras med mätning i den färdiga byggnaden eller enbart med en teoretisk beräkning i samband med bygglov blev vi oroliga över vilka konsekvenser det kommer att få. Idag är det ett allmänt råd att energianvändningen bör mätas

LÄS MER
Povelföretaget Tommy Byggare klarar ISO-Certifikat inom både Miljö och Kvalitet
2016-12-01

Povelföretaget Tommy Byggare klarar ISO-Certifikat inom både Miljö och Kvalitet

Tommy Byggare AB som gick sin Povelintroduktion 2009 och som är Poveldiplomerade sedan 2011 klarade förra veckan sina ISO certifikat inom ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet. Certifikaten är dessutom mot de nya ISO standarderna som kom i slutet på 2015

LÄS MER
2016-11-30

Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch

Svensk byggindustri betraktas internationellt sett i många avseenden som ett föredöme och ett framgångsexempel när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Trots det är branschen fortfarande drabbad av en stor andel allvarliga arbetsplatsolyckor som i flera fall per år leder till att den drabbade omkommer. Huvudsyftet med denna studie är att belysa bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor inom branschen

LÄS MER
Ledig tjänst: vi söker en kommunikations- och pressansvarig
2016-11-29

Ledig tjänst: vi söker en kommunikations- och pressansvarig med inriktning näringspolitik

Byggbranschen får allt mer uppmärksamhet i samhällsdebatten. Till Sveriges Byggindustrier söker vi nu en kommunikations- och pressansvarig med inriktning näringspolitik (bostäder, infrastruktur, energi, miljö, skatter), FOU samt konjunktur och allmänna frågor kopplade till branschen. Din uppgift blir att ta initiativ till samt genomföra kommunikativa insatser i alla typer av kanaler i syfte att nå ut och nå fram till våra målgrupper. Fokus i tjänsten ligger på extern kommunikation, men ansvaret gäller även den interna

LÄS MER
Så påverkar 3:12-reglerna byggföretagen
2016-11-15

Så påverkar 3:12-reglerna byggföretagen

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna la den 4 november fram sitt förslag till förändringar av de befintliga s.k. 3:12-reglerna. Förslagen innebär på det stora hela en skärpning av befintlig lagstiftning, som uppskattas innebära skattehöjningar med cirka 5 miljarder kronor

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER

Entreprenörsskolan

ID06 personalliggare

ID06 närvarokontroll

Publikationer

Povel Verksamhetsledning

Rådet för Byggkompetens RBK