4 miljarder till utbildning

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor av höstbudgetens reformutrymme på utbildning och etablering i arbetslivet. 

Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av budgeten riktas mot fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola. Samtidigt menar vi att fler utbildningsplatser inte är en mirakelkur för branschen. Med ett rekryteringsbehov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar behövs också en översyn av fördelningen av platser mellan t ex byggindustrin och vård- och omsorgsyrkena. 

skriv ut