vastsvenskapaketet.jpg
Från invigningen av Västsvenska paketet
Foto: Trafikverket
Bostäder & Infrastruktur 2015-03-16

33 miljarder skäl att säga ja till Västsvenska paketet

Det vore förödande om inte projekten i Västsvenska paketet snarast börjar byggas, skriver Andreas Brendinger, chef BI Väst, i en debattartikel i Göteborgs Posten. 

Efter år av utredande och politisk enighet har Göteborg tillsammans med regionerna Halland och Västra Götaland enats med staten om finansiering av Västsvenskt paket för utbyggnad av infrastrukturen. Målet är att utveckla och stärka regionens konkurrenskraft. Uppgörelsen innebär att Göteborg satsar 1,25 miljarder kronor och får 33 miljarder för att investera i en effektivare infrastruktur och förbättrad miljö. Det tycker vi är bra!

Ökad och förbättrad kollektivtrafik är nödvändig för regionens utveckling. Ett av många förslag som diskuterats, utretts och prövats i över 20 år är Västlänken. Modiga politiker, som vi alltid efterfrågar, har nu i enighet fattat beslutet. Västlänken, som också är ett nationellt projekt klassat som riksintresse, skall byggas. Det tycker vi är bra!

På senare år har tekniskt komplicerade projekt genomförts i regionen; Bana Väg i Väst, Lundbytunneln, Götatunneln, Chalmerstunneln. Alla har genomförts enligt tidplan och hållit budget. Byggandet av Västlänken frigör attraktiv och central mark. Göteborg kan utvecklas ytterligare, fler kan bo, leva och arbeta i centrala staden. Det tycker vi är bra!

Stora negativa konsekvenser

Att inte bygga Västlänken, innebär stora negativa och förödande konsekvenser för Göteborg, regionen och i förlängningen hela Sverige. Att tänka om, göra om och slutligen förhandla och enas kring ett nytt västsvenskt paket kommer att ta minst 15-20 år, om det ens är möjligt. Och det kommer inte att vara gratis! Förtroendekapitalet för Göteborg kommer att vara förbrukat. Regionen kommer att tappa konkurrenskraft vilket leder till svårigheter för boende och näringslivet. Det blir svårare att få bostad, färre får arbete, sociala orättvisor består etcetera. Investerare väljer andra alternativ. Det tycker vi inte är bra!

Vår region måste bereda plats för fler men lider av växtvärk. Det krävs tillit, respekt och en positiv inställning för att lösa detta.

Det är dags att vi lyfter blicken och sätter igång, beslutet är fattat. Det kommer alltid att finnas en opposition som tycker sig ha en bättre lösning eller tycker att majoritetens beslut är fel. Det tillhör det politiska spelet. Men det är viktigt att acceptera det demokratiskt fattade beslutet kring det Västsvenska paketet. Sätter vi inte spaden i marken enligt plan kommer ingenting att hända de närmaste 15-20 åren. Det vore förödande. Och vi riskerar dessutom att tappa 33 miljarder till vår region!

Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Andreas Brendinger, chef BI Väst