Nyheter - 30 största: ”Mindre företag kan vara mer flexibla” - ctl00_cph1_imgMain
Fakta - Statistik 2017-10-12

30 största: ”Mindre företag kan vara mer flexibla”

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

- Vi är klara med vår årliga sammanställning av de största byggföretagen i Sverige baserat på den nettoomsättning som rapporterats i årsredovisningarna för år 2016. Som vanligt är det inga stora förändringar från ett år till ett annat, men de strukturella förändringar vi sett under en tid bekräftas åter i årets lista.  

5 nykomlingar har gjort entré till årets lista: Bonava, Billström Riemer Andersson Bygg, HMB Construction Netel och Zengun. Finns det en trend att medelstora företag ökar sin omsättning mer än de största?

- Ja, det finns en tydlig trend att de medelstora företagen har en kraftigare omsättningstillväxt och tar allt större marknadsandelar från de stora företagen. En förklaring kan vara att de lite mindre företagen både kan vara mer specialiserade men samtidigt mer flexibla i sin organisation.

Särskilt 3 företag klättar på listan: Billström Riemer Andersson Bygg AB, Strabag Sverige och Netel AB. Vad tror du har gjort att dessa tre lyckats öka sin omsättning?

- Två av bolagen har ökat sin omsättning tack vare den starka byggkonjunkturen, det vill säga bolagen har haft en god organisk tillväxt, medan Strabags starka tillväxttal främst beror på köpet av Züblin - som därmed blev ett helägt dotterbolag - under 2016.

Den trend ni ser, att de medelstora företagen ökar sina marknadsandelar, hur tolkar ni det?

- Jag anser att detta är en tydlig indikation på att konkurrensen inom branschen har blivit mycket starkare under de senaste åren. Speciellt om man betänker att de 3 största byggbolagen stod för 90 procent av de 50 största byggföretagens sammanlagda omsättning år 2004 och den andelen har nu sjunkit till 75 procent. En sådan tydlig nedgång skulle inte inträffat i en lågkonkurrensmarknad. I en sådan marknad hade snarare det omvända, det vill säga att de stora bolagen hade stärkts sin marknadsandel, varit att vänta.


Klicka på bilden för att öppna upp listan som PDF, eller klicka här för nedladdning. Listan som Excel-fil

30_listan_snipp.PNG

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Nyheter