Mångfald & jämställdhet 2018-05-03

30% fler kvinnor i tio största byggbolagen

5996 kvinnor arbetade i de tio största byggbolagen 2017. En ökning med 30 procent sedan 2015, visar ny statistik från Sveriges Byggindustrier. 

- Det är positivt att fler kvinnor söker sig till byggbranschen. Det visar att det går att locka till sig kvinnor om man vill.  Vi kan inte bara rekrytera från halva befolkningen om vi ska klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare 2025, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier. 

Sveriges Byggindustrier gör två undersökningar per år om antalet anställda kvinnor i byggbranschen. Underlag till statistiken utgörs av byggbolagens årsrapporter. Den första undersökningen med topp 10 publiceras i maj; på hösten publiceras listan över de 30 största byggbolagen i Sverige.

antalet_kvinnor_i_bygg.JPG

Resultat från undersökningen

 • Sedan 2015 har antalet kvinnor i de 10 största byggbolagen ökat med 30 procent.
 • 2017 arbetade 5996 kvinnor i de 10 största byggföretagen (se diagram).
 • År 2017 var 14 procent av de anställda i de tio största byggbolagen kvinnor.
 • Om vi bortser från arbetstagarrepresentanter som utses av fackförbunden (som nästintill alla är män), visar 2017 års siffror att styrelserna i de 10 största byggbolagen är jämställda.
 • Om tillväxttakten håller i sig, samtidigt som utvecklingstakten för ökningen av antalet kvinnor fortsätter som idag, kommer de tio största byggbolagen vara jämställda år 2038 (om 20 år).
 • Medelantalet kvinnor i byggföretagens ledningsgrupper är 24,5 procent. Det innebär att det är en högre procentsats än medelantalet antalet anställda kvinnor i bolagen (14 procent). Alltså: fler kvinnor i högsta ledningen än antalet kvinnor totalt sett.
 • Regeringen har satt ett mål att år 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor. För ledningsgrupperna i de 10 största byggföretagen är detta mål uppnått.
 • År 2017 var antalet anställda 43.400 i de 10 största byggbolagen, vilket motsvarar 13 procent av den totala sysselsättningen i byggindustrin.
 • Vilka förändringar görs för att locka till sig fler kvinnor?
  - inkluderande byggbodar
  - bättre rekryteringsprocess 
  - utveckling av arbetskultur
  - uppförandekoder på företag
  - förändrade attityder
  - visselblåsarfunktion
 • Sveriges befolkning beräknas till 11 miljoner invånare 2025. För att kunna rusta landet för detta, måste politiken bli bättre på att tillföra resurser för att bevara Bygg- och Anläggningsprogrammen i landets skolor.
 • Politiken kan bli bättre på att hjälpa branschen med att informera eleverna i grundskolan om möjligheterna i byggbranschen, detta för att bryta snedrekryteringen till yrkesprogrammen.
 • Byggjobben har en del klara fördelar jämfört med andra branscher: Bra betalt, heltidsjobb, regelbunden arbetstid och inga vikariat.
 • Sveriges Byggindustrier vill se en satsning på yrkesutbildning för vuxna och branschens egen företagslärling som BI driver tillsammans med fack och arbetsgivare.
 • Bara i byggbranschen beräknas pensionsavgångar per år vara ca 10.000 personer. För att klara Boverkets prognos behöver byggbranschen ökad kompetensförsörjning. Därför är det bra om vi får fler kvinnor till branschen.
 • Boverket har sänkt sin prognos för bostadsbyggandet 2018, till 60.000 påbörjade bostäder, en minskning med 11 procent från november 2017 (73,500) (Källa: DI)
 • 2014 arbetade 295.000 män och 28.000 kvinnor inom byggindustrin.
 • 2015 var andelen kvinnor i byggbranschen 8,8 procent.

 

Ta del av underlaget till undersökningen här


skriv ut
epost
Share
skriv ut