22 små steg mot ett ökat byggande – men de stora kliven saknas
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2016-06-21

22 små steg mot ett ökat byggande – men de stora kliven saknas

Regeringen har nu presenterat sina 22 steg mot ett ökat byggande. Flera av åtgärdsförslagen är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid, men samtidigt saknas de övergripande reformer som krävs.

– Ett av de största problemen för att kunna bygga mer är att det saknas personal. Vi ser därför fram emot att höra mer om utlovade åtgärdsförslag om kompetensförsörjning till branschen under hösten, säger Ola Månsson , vd Sveriges Byggindustrier.

– Det är bra att byggbranschens synpunkter på vikten av att korta plan- och bygglovsprocessen har tagits på allvar. Andra positiva delar är översynen av bullerregler och överklagandeprocessen, förenkling av regelverk och att underlätta för industriellt byggande. Vi får inte heller glömma bort att kommunernas handläggning också måste effektiviseras, säger Ola Månsson.

– Vi är fortsatt negativa till investeringsstöd eftersom det motverkar de långsiktiga spelreglerna och skapar en ryckighet på bostadsmarknaden, säger Ola Månsson.

De grundläggande faktorerna som påverkar bostadsbyggandet, d.v.s. ränteläge, sysselsättning, skatter och hushållens ekonomi, berörs inte av regeringens åtgärdsförslag.

– Ska vi nå ett ökat bostadsbyggande krävs mer genomgripande reformer som gäller långsiktigt. Då krävs ett politiskt ansvarstagande från både regeringen och oppositionen. Vi hoppas på återupptagna samtal. Peter Eriksson har precis tillträtt och vi hoppas och tror att vår bostadsminister vill mycket mer för att komma tillrätta med svensk bostadspolitik, säger Ola Månsson.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd