200 frågor och svar om entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2016-04-08

200 frågor och svar om entreprenadjuridik

Tidningen Byggindustrins populära frågespalt Fråga Juristerna, där Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister medverkar, finns nu i bokform: 200 frågor och svar om entreprenadjuridik.

200-fragor-omslag.pngBoken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

Urvalet är hämtat från tidningen Bygg­industrins frågespalt Fråga Juristerna, där entreprenadjurister från Sveriges Bygg­industrier och Stockholms Byggmästareförening under åren 2007–2015 har svarat på frågor.

Intervju med Claes Sahlin, entreprenadjurist Stockholms Byggmästareförening

Beställ boken hos Svensk Byggtjänst

skriv ut
epost
Share
skriv ut