Även i år arrangerade Trafikverket i samarbete med anläggningsbranschen ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down, för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Mellan kl  13.00 och 13.15 fredag den 6 oktober avstannade allt arbete på de berörda arbetsplatserna.
Säkerhet 2017-10-11

Rapportering av olyckor och tillbud - årets tema på Stand down 2017

Även i år arrangerade Trafikverket i samarbete med anläggningsbranschen ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down, för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Mellan kl  13.00 och 13.15 fredag den 6 oktober avstannade allt arbete på de berörda arbetsplatserna.

omslag_rapportblock_2014_002.png

Trafikverket skriver på sin hemsida: ”Vi arbetar tillsammans med branschen för att förbättra rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Rapportering är en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska fungera.” Och så är det – utan rapportering försvåras utredningarna och det blir svårare att åtgärda säkerhetsriskerna. Sveriges Byggindustrier har tagit fram rapportformulär att ladda ner och block att beställa. Läs mer här 

Läs mer om årets Stand down den 6 oktober i tidningen Byggindustrin

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer