Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2014-03-31

Sveriges Byggindustrier fick rätt i mål om snedvridande konkurrens

Stockholms tingsrätt har idag förbjudit Borås Stads Servicekontor att utföra arbeten åt andra än kommunen eftersom det snedvrider konkurrensen. Det är Sveriges Byggindustrier som har anmält Borås stad till Konkurrensverket för snedvridande konkurrens och Tingsrätten gick nu på samma linje. Pressmeddelande / Artikel i DN

skriv ut
epost
Share
skriv ut