Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal.

Nyheter
2014-07-01

Bloggat: Liten andel utstationerade i byggbranschen

Idag presenterade Sveriges Byggindustrier en undersökning som visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar fyra procent av arbetskraften, eller 8900 byggnadsarbetare. Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet.

Läs mer
2014-06-25

Hållbara chefer - seminarium i Göteborg den 24 september

Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Hur mycket beror på chefen själv och vilken påverkan har de organisatoriska förutsättningarna? Vad är en hållbar chef?

Läs mer
2014-06-18

Byggnads sympativarslar

Sveriges Byggindustrier har i dag mottagit ett sympativarsel för Seko:s stridsåtgärder inom tågtrafiken. Varslet innebär arbetsnedläggelse och blockad för Byggnads medlemmar inom Byggavtalets område.

Läs mer
Nyhetsarkiv

MER INFORMATION


Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning BI-SEKO (inloggning för behöriga användare)

LÖSEN - information och support
 

KONTAKT


Mats Åkerlind
Vice VD, förhandlingschef

Tomas Weis
Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbildningsavtalet.

Ola Brinnen
Väg- och Banavtalet

Åke Johnson
Tjänstemannaavtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
Byggavtalet

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER