Forskning & Utveckling

Målet med Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet är att hantera FoU-frågor och presentera resultaten på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemsföretagen. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och verka för att branschens anseende höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat som medlemsföretagen kan omsätta i praktisk tillämpning. Formen är utvecklingsprojekt inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta. Resultaten från projekten kommer alla medlemmar i BI till del, bl.a. via konferenser, seminarier, mässor, rapporter, informationsblad, artiklar i facktidningar, information på hemsidan osv.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete i form av regionala utskott över hela landet; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan och FoU-Nord i nära samverkan med medlemsföretag och andra aktörer inom byggsektorn, högskolor etc.

Nyheter
2014-06-23

Ny rapport: K1 - en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen är ett arbetssätt för att öka säkerheten och arbetsmiljön för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen. Säkerhetsgranskning med hänsyn till arbetsmiljön utförs under K-projekteringen på ritningar och modeller. 

Läs mer
2014-05-09

Rätt och riktigt - ny handbok från FoU

Handboken "Rätt och riktigt - med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus" innehåller enkla och konkreta exempel på energieffektiva lösningar som är aktuella i samband med ombyggnad och renovering. 

Läs mer
2014-04-14

ByggaF – se filmen

Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning.

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER