Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2014-08-26

Klivet in i arbetslivet

Prevent har nu tagit fram ett material om Yrkesintroduktion med anledning av yrkesintroduktionsavtalen ”Klivet in i arbetslivet” för ungdomar 15-24 år.

Läs mer
2014-06-17

Byggindustrin kräver krafttag mot kränkande budskap

Runt om i landet har studenter firat att gymnasieskolan är avklarad. En viktig milstolpe har passerats i livet och glädjen hos eleverna smittar av sig och väcker minnen hos oss som är åskådare. Glädjen dämpas dock rejält när vi kan se de sexistiska budskap och andra slags kränkningar som förekommer på vissa av studentflakens banderoller. Det är inte bara olämpligt, skolorna har dessutom lagkrav på sig att motverka sexuella trakasserier. Även bruket av alkohol och de årliga rapporterna om skador är oacceptabla.

Läs mer
2014-06-04

Bloggat: Många bra tankar om förbättringar i utbildningssystemet

Socialdemokraterna och LO gör gemensam sak i en debattartikel i DN den 4 juni. I en lista med nio punkter lyfts förslag om förbättringar i utbildningssystemet. Det finns det en hel del intressanta tankegångar i de förslag som läggs fram, skriver Lars Tullstedt, Expert kompetensförsörjning.

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER