SENASTE PLAY

Vägen till fler bostäder

Vi har på många håll underskott på bostäder och vår infrastruktur är i behov både av utbyggnad och av underhåll. För att få så mycket som möjligt för pengarna måste vi titta på sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande och inte behandla dessa två som separata politiska frågor. Infrastrukturen behöver byggas så att vi stimulerar bostadsbyggandet.

2014-08-18

Bloggat: Ett år som mentor

Sveriges Byggindustrier har drivit projektet MentorBygg under ett år med syfte att skapa goda nätverk för de framstående kvinnor som vi ser kommer att utgöra en viktig del i framtidens byggbransch

LÄS MER
a_IMG_3582.jpg 2014-07-01

Bloggat: Liten andel utstationerade i byggbranschen

Idag presenterade Sveriges Byggindustrier en undersökning som visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar fyra procent av arbetskraften, eller 8900 byggnadsarbetare. Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet

LÄS MER
2014-06-30

Förslag för en förändrad reavinstbeskattning

Idag är rörligheten på bostadsmarknaden för dålig bland annat på grund av de begränsade uppskovsmöjligheterna för reavinster vid bostadsförsäljningar och den årliga skatten man måste betala på de uppskov man får. Det menar Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier som därför har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

LÄS MER
DSC_0069.JPG 2014-06-27

Byggbranschen välkomnar personalliggare

Idag har regeringen föreslagit lagrådet att personalliggare och oannonserade kontrollbesök från Skatteverket ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen

LÄS MER
2014-08-20

Povelföretaget KBAB klarar två ISO certifikat

Povelföretaget KBAB (Kungsbacka Byggnads AB) gick under 2013 Povels introduktionsprogram. KBAB är ett Kungsbacka baserat byggföretag, med cirka 30 anställda som utför allt från mindre projekt till större entreprenader

LÄS MER
2014-08-19

Seminarier kring förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Den 1 juli 2014 trädde ett antal förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, i kraft. Drygt ett 25-tal AFS-er berörs och främst handlar det om införande av fastställda sanktionsavgifter. Sveriges Byggindustrier (BI) Entreprenörsskolan genomför därför i samverkan med ett flertal andra aktörer en serie informationsseminarier i hela landet

LÄS MER
duell.jpg
2014-08-12

Nordin vs. Wanngård: Debattduell om byggandet i Stockholm

Stockholm växer och behöver fler bostäder och mer infrastruktur. Sten Nordin (M) och Karin Wanngård (S) möts i en duell för att svara på frågor om sina planer för Stockholms utveckling

LÄS MER
balkar.jpg
2014-07-03

Nya kurser från Entreprenörsskolan

Till hösten startar Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet, en rad nya kurser som kan öka företagets och medarbetarnas kunskaper och kompetens

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png


"rattviseformedlingen.jpg"