SENASTE PLAY

Valseminarium: Dags för politisk handling

Bostadsfrågan står i dag i centrum av den politiska debatten. Inför valet anordnade vi den 6/9 2014 ett seminarium med de viktiga frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

e6_hallandsasen_highres.jpg 2014-09-17

Förbifart Stockholm är inte en Stockholmsfråga

Vägbygget Förbifart Stockholm är ett av de viktigaste framtidsprojekten för hela landet. När politiker, forskare eller andra börjar ifrågasätta redan fattade politiska beslut skadas tilltron på politiken både av väljare och av näringsliv, skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier och Johan Lindholm, ordförande Byggnads, i en replik på DN Debatt

LÄS MER
balkar.jpg 2014-09-16

Nya kurser inom arbetsrätt, löner och avtal

Entreprenörsskolan erbjuder nya kurser inom arbetsrätt, löner och avtal, kurser som tidigare ingick i lön- avtal- arbetsrättsutbildninge. Kurserna ges centralt och riktar sig till personal med arbetsuppgifter som till exempel lönehantering, arbetstidsregler och anställningsskydd

LÄS MER
Sveriges Byggindustrier (BI). Fri för publicering förutsatt att fotografens byline anges.
Foto: David Magnusson 2014-09-11

Bloggat: Dags för politisk handling

På Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställdes frågorna om hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden

LÄS MER
2014-09-09

Snabba beslut ger fler bostäder

Enligt arkitekter och platschefer utgör kortsiktiga lönsamhetskrav och trög beslutsprocess de största hindren för att producera nya bostäder, skriver Dagens Nyheter. Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges byggindustrier, menar att det största problemet är plan- och bygglovsprocessen

LÄS MER
2014-09-22

Asplunds Bygg väljer Povel

Asplunds Bygg AB i Örebro och Asplunds Bygg AB i Falköping med lokalkontor i Skövde och Jönköping har beslutat att gå in i Povel. Introduktionen kommer att ske företagsinternt och planerad start för Povelarbetet är i oktober

LÄS MER
2014-09-19

Logistikdag Norr

Den 30 oktober slår vi återigen upp dörrarna för norra Sveriges största forum för infrastruktur och logistik - Logistikdag Norr

LÄS MER
2014-09-19

Bloggat: Ny Povelgrupp i Jönköping

Torsdagen den 18 september startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Jönköping. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till våren 2015

LÄS MER
2014-09-16

Sveriges Byggindustrier söker kommunikationschef

Vill du bli en nyckelspelare i vårt kommunikationsarbete? Till Sveriges Byggindustrier söker vi en kommunikationschef som ska ha det övergripande strategiska ansvaret för organisationens opinionsbildning och övrig kommunikation med såväl politiker och myndigheter som medlemsföretag och BI:s medarbetare

LÄS MER
omslag.jpg
2014-09-12

Entreprenadupphandlingar - ny rapport

Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Ny rapport om entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden

LÄS MER
2014-09-12

Borås: Öppna för konkurrens

Om Borås stad ska fortsätta ligga i toppskiktet är det nödvändigt att politikerna ändrar sitt beteende och öppnar för konkurrens vad avser framtida investeringar. Det skulle gagna både stadens och näringslivets utveckling, skriver Andreas Bredninger, regionchef BI Väst, i Borås Tidning i dag

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png

"rattviseformedlingen.jpg"