SENASTE PLAY

Vägen till fler bostäder

Vi har på många håll underskott på bostäder och vår infrastruktur är i behov både av utbyggnad och av underhåll. För att få så mycket som möjligt för pengarna måste vi titta på sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande och inte behandla dessa två som separata politiska frågor. Infrastrukturen behöver byggas så att vi stimulerar bostadsbyggandet.

a_IMG_3582.jpg 2014-07-01

Bloggat: Liten andel utstationerade i byggbranschen

Idag presenterade Sveriges Byggindustrier en undersökning som visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar fyra procent av arbetskraften, eller 8900 byggnadsarbetare. Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet

LÄS MER
2014-06-30

Förslag för en förändrad reavinstbeskattning

Idag är rörligheten på bostadsmarknaden för dålig bland annat på grund av de begränsade uppskovsmöjligheterna för reavinster vid bostadsförsäljningar och den årliga skatten man måste betala på de uppskov man får. Det menar Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier som därför har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

LÄS MER
DSC_0069.JPG 2014-06-27

Byggbranschen välkomnar personalliggare

Idag har regeringen föreslagit lagrådet att personalliggare och oannonserade kontrollbesök från Skatteverket ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen

LÄS MER
2014-06-24

Stopp för kommunala särkrav

Riksdagen tog i dag beslut om regeringens proposition "En enklare planprocess" där de bland annat satte stopp för kommunernas möjligheter att ställa egna tekniska egenskapskrav

LÄS MER
balkar.jpg
2014-07-03

Nya kurser från Entreprenörsskolan

Till hösten startar Entreprenörsskolan, Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet, en rad nya kurser som kan öka företagets och medarbetarnas kunskaper och kompetens

LÄS MER
infrastruktur.jpg
2014-07-02

På rätt väg

Det är glädjande att alliansen föreslår en ökad satsning på investeringar i infrastruktur, menar Sveriges Byggindustrier. Det är en framtidsinvestering som kommer att gynna inte bara de som får bygga utan framför allt framtida generationer

LÄS MER
2014-07-01

ÖBO satsar 2,8 miljarder

ÖBO kommer att satsa 2,8 miljarder kronor på renoveringsarbete under de kommande fem åren. Genom ett samarbete med Sveriges Byggindustrier säkras även omkring 1300 jobb, rapporterar Tvärsnytt

LÄS MER
2014-06-30

Byggande - större klimatbov än personbilarna?

En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken

LÄS MER
mentorbygg.jpg
2014-06-26

Nytt år med Mentorbygg

Nu är det klart vilka företag som deltar med adepter och mentorer i Mentorbygg 2014/2015 som drar igång i augusti. Mentorbygg är Sveriges Byggindustriers mentorskapsprogram för företag i byggbranschen som arbetar aktivt med sitt förändringsarbete för att förbättra jämställdheten

LÄS MER

trevligsommar.png


Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png


"rattviseformedlingen.jpg"