100_0535.jpg 2014-08-27

Svensk byggindustri behöver långsiktiga och stabila spelregler

Socialdemokraterna presenterade i dag sex stycken vallöften för bostadspolitiken. Sveriges Byggindustrier delar Socialdemokraternas syn på bostadsbyggandet som en viktig motor för den svenska tillväxten. Det är också glädjande att Socialdemokraterna vill driva på för enhetliga byggregler i Norden

LÄS MER
infrastruktur.jpg 2014-08-25

Förstatliga inte underhållet av den svenska järnvägen

Socialdemokraterna presenterade idag fem stycken vallöften för järnvägen: 1. Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna, 2. 10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen, 3. Tydliga krav på tågens skick, 4. Krav på punktlighet och hög passagerarkapacitet, 5. Frysta banavgifter. Sveriges Byggindustrier välkomnar att Socialdemokraterna ser järnvägen som en viktig valfråga. Vi tror dock inte att det är rätt väg att gå med ett ”förstatligande” av järnvägsunderhållet. Sannolikt måste organisatoriska åtgärder vidtas, men att låta Trafikverket sköta järnvägsunderhållet i egen regi är inte rätt väg att gå

LÄS MER
_MG_9696_2.jpg 2014-08-22

"Det går inte att attrahera till en bransch om den inte är öppen"

Paula Lejonkula är Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert. - Det finns en vilja och ett driv i branschen att komma till rätta med de här frågorna nu, säger hon till Tidningen Byggindustrin

LÄS MER
2014-09-01

MentorBygg: En gemensam dialog kring jämställdhet

Carin Stoeckmann,vd Byggmästar'n i Skåne AB, är en av mentorerna i MentorBygg 2014 och bloggar om årets upplaga av MentorBygg på ByggindustriBloggen

LÄS MER
mentorbygg.jpg
2014-08-29

MentorBygg kickar igång

Starten för mentorsprogrammet MentorBygg 2014 gick i går av stapeln i Stockholm. De 28 adepterna fick då träffa sina mentorer för första gången

LÄS MER
sme.JPG
2014-08-29

Bloggat: Krishantering med SME-akademin

Bosse Svensson och Per Mossegård från Swedish Secon Lifesupport AB pratar krishantering på SME-Akademin, utbildningen för företagsledare i små och medelstora företag

LÄS MER
2014-08-22

Chef till Sveriges Byggindustrier i Falun

Sveriges Byggindustrier söker en chef till vårt kontor i Falun. Ditt uppdrag är att arbeta med lokala och regionala bransch- och arbetsgivarfrågor för våra medlemsföretag i Dalarna

LÄS MER
2014-08-20

Povelföretaget KBAB klarar två ISO certifikat

Povelföretaget KBAB (Kungsbacka Byggnads AB) gick under 2013 Povels introduktionsprogram. KBAB är ett Kungsbacka baserat byggföretag, med cirka 30 anställda som utför allt från mindre projekt till större entreprenader

LÄS MER
2014-08-19

Seminarier kring förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Den 1 juli 2014 trädde ett antal förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, i kraft. Drygt ett 25-tal AFS-er berörs och främst handlar det om införande av fastställda sanktionsavgifter. Sveriges Byggindustrier (BI) Entreprenörsskolan genomför därför i samverkan med ett flertal andra aktörer en serie informationsseminarier i hela landet

LÄS MER
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER


eskolan.png

publikationer.png

id06.png

povel.png

rbk.png


"rattviseformedlingen.jpg"